تدوین بسته آموزشی ویژه انتخاب مدیران انرژی یا اعضای کمیته انرژی شرکت ها و دستگاه های اجرایی

در این بسته با توجه به سطح تحصیلات و سوابق کارکنان دستگاه های اجرایی افراد مناسب با مصاحبه تخصصی انتخاب شده و دوره های آموزشی عمومی متناسب با سطح علمی و تجربی را خواهند گذراند.
در مرحله دوم و ارزیابی فنی و مصاحبه تخصصی دوم افراد واجد شرایط پس از موفقیت در دوره های آموزشی تخصصی و آزمون به مقام عالی شرکت یا سازمان به عنوان مدیر انرژی یا عضو کمیته انرژی دستگاه اجرایی معرفی خواهند شد.

بسته آموزشی انرژی ویژه ارایه دروس تخصصصی انتخابی در مراکز آموزشی

در این بسته بنا به درخواست مرکز آموزشی دروس تخصصی انتخابی متناسب با رشته تحصیلی از میان دروس مصوب انتخاب خواهد شد و فضای علمی رقابتی را برای دانشجویان و اساتید فراهم خواهد آورد.

بسته آموزشی برچسب انرژی برای هتل‌ها

در این بسته ابتدا آموزش‌های لازم برای محاسبه برچسب انرژی مطابق استاندارد تدوین شده آموزش داده می‌شود و سپس با توجه به قبوض برق و گاز مصرفی هتل‌‌، برچسب گذاری انرژی هتل اختصاص می‌یابد.

بسته آموزشی”مدیریت سبز در ساختمان”

در این بسته نیاز سنجی آموزشی کارکنان با توجه به سطح تحصیلات و سوابق اجراای آنها ارزیابی می شود و دوره های عمومی و تخصصی متناسب با سرفصل های مورد نیاز تدوین و ارایه خواهد شد.
در واقع برای اولین بار در کشور نیاز های انرژی مرتبط با انرژی و محیط زیست بصورت سطح بندی شده و متناسب با سطح کارکنان ارایه می شود.

بسته آموزشی انرژی ویژه اعضای نظام مهندسی:

در این بسته برای اعضای نظام مهندسی هر استان دوره های تخصصی تدوین و آموزش در چارچوب سرفصل ها در گروه های مکانیک/عمران/برق و معماری انجام می شود.