تدوین بسته‌ آموزشی

نیاز سنجی آموزشی

مشاوره

ممیزی انرژی

آموزش‌های تخصصی

بهینه سازی مصرف انرژی
  • ایران، تهران
  • 09123571204

تدوین بسته‌ آموزشی

نیاز سنجی آموزشی

مشاوره

ممیزی انرژی

آموزش‌های تخصصی

بهینه سازی مصرف انرژی

خدمات ما

دوره‌های آموزشی

برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه سازمان‌ها، مراکز اداری دولتی-خصوصی

بیشتر بخوانید

دوره‌های تخصصی

برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی

بیشتر بخوانید

کارگاه‌های آموزشی

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی

بیشتر بخوانید

تدوین بسته آموزشی

تدوین سرفصل‌های آموزشی و نیازسنجی آموزشی

بیشتر بخوانید

مشاوره

مشاوره فنی درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی

بیشتر بخوانید

ممیزی انرژی

دوره آموزشی ممیزی انرژی ویژه مدیران

بیشتر بخوانید

Top