admin بدون دیدگاه

نوشته دکتر احمد فضلی

اولین گام در شناسایی پتانسیل‌های صرفه جویی انرژی در ساختمان و تدوین شاخص‌های عملکرد مصرف انرژی (EPI) انجام ممیزی انرژی تفصیلی می‌باشد.

با توجه به استقرار نظام مدیریت انرژی ISO 50001 در ساختمان‌ها به منظور بهبود و پایش مستمر شاخص‌های مصرف انرژی، ممیزی انرژی ضرورت می‌یابد.

مستندسازی و تدوین خط مبنای مصرف حامل‌های انرژی نیز در چارچوب برنامه‌های ممیزی انرژی محقق می‌شود.

ارزیابی فنی و انحصاری راهکارهای صرفه جویی انرژی نیز به کمک ممیزی انرژی محقق می‌شود.

به طور کلی در چارچوب ممیزی انرژی موارد زیر می‌بایستی در گزارش ممیزی انرژی لحاظ شود:

– وضعیت فعلی مصرف انرژی و روند تاریخی مصرف حامل‌های انرژی

– تدوین خط مبنای مصرف حامل‌های انرژی در ساختمان

– شاخص‌های عملکرد مصرف انرژی (EPI) و مصرف بارز انرژی

– راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

– ارزیابی فنی و انحصاری راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

– محاسبه ضریب بار ساختمان (blc)

– تطابق الگوی مصرف انرژی با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *