1- دوره تخصصی بهینه سازی انرژی ویژه معلمان فیزیک مقطع دبیرستان

۲- دوره تخصصی ممیزی انرژی در ساختمان ویژه اساتید دانشگاه

۳- دوره تخصصی ممیزی انرژی ویژه کارکنان پژوهشگاه

۴- مسائل کاربردی انرژی ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان

۵-  “بهینه سازی انرژی” ویژه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی

۶- تکنولوژی‌های نوین بهینه سازی مصرف انرژی

۷- “آینده پژوهی” در بهینه سازی انرژی

۸- “کارآفرینی” و تجارت در عرصه بهینه سازی انرژی

کارکنان، مدیران، دانشجویان و دانش‌پژوهان مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی

مدت زمان برگزاری دوره‌ها بسته به عنوان دوره متفاوت است. جهت کسب اطلاع در این خصوص با ما مکاتبه نمایید.