1- «کارآفرینی» و «تجارت» در عرصه بهینه سازی انرژی

۲- مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان

۳- پروتکل‌های بین المللی خرید صرفه جویی انرژی

۴- مباحث کلیدی نظام مهندسی در بهینه سازی انرژی

متولیان و شرکت‌کنندگان همایش‌ها و کنفرانس‌های مرتبط با انرژی

مدت زمان برگزاری کارگاه‌ها بسته به عنوان کارگاه متفاوت است. جهت کسب اطلاع در این خصوص با ما مکاتبه نمایید.