1- مدیریت انرژی در پالایشگاه گاز

۲- مدیریت انرژی در پالایشگاه نفت

۳- ممیزی انرژی

۴- انرژی و محیط زیست

۵- مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

۶- تکنولوژی های نوین در گرمایش و سرمایش ساختمان

مدیران عامل پالایشگاه‌های گاز، پالایشگاه‌های نفت، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، هتل‌ها و مراکز آموزشی

مدت زمان برگزاری دوره‌ها بسته به عنوان دوره متفاوت است. جهت کسب اطلاع در این خصوص با ما مکاتبه نمایید.