۱- آشنایی با شاخص‌های کاربردی مصرف انرژی در ساختمان و مقایسه شاخص‌ها با استانداردهای بین المللی، نحوه محاسبه برچسب انرژی در ساختمان مطابق استاندارد ملی

۲- نکات کاربردی با رویکرد انرژی دریک واحد مسکونی (پنجره‌ها، درب‌ها،روشنایی و ….)

۳- راهکار های صرفه جویی انرژی در ساختمان

۴- ممیزی انرژی در ساختمان

۵- نکات کلیدی ممیزی انرژی در ساختمان

۶- معرفی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی نوین در ساختمان با رویکرد مدیریت انرژی

۷- انواع عایق های حرارتی و کاربردهای آن

۸- عایقکاری تاسیسات ساختمان

۹- عایقکاری پوسته خارجی ساختمان

۱۰- نقش عایقکاری در کاهش مصرف انرژی

۱۱- سیستمهای نوین عایقکاری

۱۲- قوانین مرتبط با بهینه سازی انرژی در زمینه اصلاح الگوی مصرف

عمومی ویژه کارکنان و تکنسین‌های فنی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، هتل‌ها و مراکز آموزشی